راهنماهای آموزشی

 راهنماهای ویژه کتابداران
پایگاه های اطلاعاتی  Machine Readable Cataloging
  استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی 2007
 AccessMedicine      
 ورود اطلاعات و ویرایش کتاب در نرم افزار کتابخانه ای کوها
 Wiley 
  Clinical Key علم سنجی
 DOAJ Publish or Perish
 Magiran h-index  
 scopus Google scholar
 Proquest Impact Factor
Pubmed CiteScore Metrics
Up To Date  شبکه های اجتماعی
Springer  ResearchGate
Science direct 
Ovid 
ISI 
مدیریت استنادنکات کاربردی
   دریافت مقاله رایگان از پایگاه   Springer  -  Science Direct
 استناد چیست و شیوه های استناد کدام اند؟  Rss
 Endnote X7   
 دانلود همزمان 20 عنوان مقاله در Science Direct
Endnote X6 
 Science Direct Alert
Endnote X5 
 DOI
Mendeley 
 دستورالعمل تهیه راهنماهای آموزشی Elsevier Journal Finder
  صد ویژگی یک مقاله علمی - پژوهشی
 راهنماهای آموزشی سایر دانشگاهها راهنمای آموزشی کاربران جهت استفاده از فهرست پیوسته کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  کار با نرم افزار  Adobe Acrobat Professional
 نسخه جدید کتابخانه دیجیتال Iknito نحوه ساختن VPN
   نکات کلیدی در Endnote
  

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-29 9:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ